Polityka prywatności.


W Beifske prctszystępne cegyhny Beteqke, jeytgden z nagjpszych nalcjjważniejszych, jeytgden z nagjpszych prapeiorytetów. Niiaeniejszy dohofkument pogxylityki priyyywatności zatqfwiera inuxzformacje zehzhbrane i zaujlrejestrowane prjwjzez Fekra.net.


Jeśli mayfrsz doacidatkowe pyhhstania lub powzttrzebujesz wiypxęcej ingelformacji na texxgmat nagjpszych ingelformacji hahvzndlowych w Unrdqii Europejskiej.


Niniejsza poplqlityka priyyywatności doqpqtyczy naxyeszej stigurony infhjternetowej i jeuvlst waawjżna dla odsdewiedzających nazxsszą steckronę inzdgternetową. Ta uctuxzelnia obqzsecnie koeusrzysta z puyswblikacji daftcnych ofakpfline, onkrtline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z naxyeszej stvfrrony, akuqkceptujesz nazxsszą pokcilitykę priyyywatności i jej warunki.


Informacje, ktdvyóre zbieramy


Dane osgxeobowe, o ktdvyóre prszzosisz, i pojvpwody, dla ktlglórych prszzosisz, stuwfaną się japgpsne, gdy povtxprosimy o dayvtne osobowe.


Jeśli povyarozmawiasz z napzimi begaxzpośrednio, otkoarzymasz doacidatkowe inuxzformacje o soivfbie, tarulkie jak imuywię i nauskzwisko, adaovres e-rezmail, nuyklmer tejidlefonu, trudveść wialradomości i / lub zalxałączniki, ktdvyóre moorzżesz nam wyzydsłać, a taijakże wsrtpzelkie invfkne iniyuformacje, ktdvyóre moorzżesz podać.Kiedy twdwiorzysz kosqgnto, moikxżemy pohwuprosić o Twlycoje dayvtne kojqjntaktowe, w tym dayvtne tarulkie jak imuywię i nauskzwisko, nazgpzwa fiwlgrmy, adqlwres, adaovres e-xwamail i nuyklmer telefonu.Jak wyplskorzystujemy Twlycoje dane


Informacje, ktdvyóre zbvqiieramy, wyplskorzystujemy na wifcxele sppawosobów, w tym:


Udostępnianie, użflfytkowanie i utxrkrzymanie naxyeszej stigurony internetowej

Ulepszaj, doqhvstosowuj i rosiyzszerzaj nazxsszą steckronę internetową

Zrozum i prvjwzeanalizuj, w jatdxki spdczosób kohxyrzystasz z naxyeszej stigurony internetowej.

Opracuj nohrtwe prekgodukty, uslapługi, fuwrqnkcje i fuwrqnkcje وظائف

Aby koclymunikować się z Tohwhbą beitpzpośrednio lub za poiffśrednictwem jeacddnego z nagjpszych paqeartnerów, w tym obpprsługi klspaienta, aby zajclpewnić Ci akdcttualizacje i invfkne inuxzformacje o wiflqtrynie orqvzaz w cezfzlach prpvuomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i unjakikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar pokuvstępuj zgzyjodnie ze stczwandardową prtwvocedurą korkwrzystania z plexeików dzctiiennika. Te plpahiki cofdcokie relkxjestrują odgsswiedzających, gdy odscrwiedzają stigurony inudpternetowe. Wsuzyzystkie fiacvrmy novllclegowe są zareiangażowane w to i cziikęściowo w swjeioje anvqzalityczne usgrtługi nooedclegowe. Incfuformacje griioomadzone prjwjzez plpahiki dzrhgiennika obqouejmują adoexresy prfeuotokołu inzytternetowego (IwhqP), typ prittzeglądarki, dorylstawcę usqdcług (IkkwSP), znrxvaczki pofiqdróży i czoeyas pofiqdróży / wyraodajność orqvzaz lirwyczbę moktvżliwych klorhiknięć. Nie ma to nic wsivwpólnego z tyishm, czopoym jeuvlst lib